PRODÜKSİYON

 • KURGU

  Görüntüleri ve sesleri bir senaryo dâhilinde belli bir amaca uygun olarak peş peşe sıralar

 • 3D

  Çekimi mümkün olmayan ,zaman ve maliyetten maksimum fayda sağlayan işlerin yapılması

 • MOTİON GRAPHİCS

  Fotoğraf, çizim ve videoların bir kompozisyon dahilinde birleştirilip efektlerle görselleştirilmesi

 • TEKNİK DONANIM VE EKİPMAN

  Kurumun iletişim hedefleri doğrultusunda medya planı oluşturarak kurum ve medya arasındaki iletişimin devamlılığını sağlamak, medya mensuplarına yönelik analiz yapıp projeler geliştirmek.

 • RÖPORTAJ

  Kişi ya da kurumun bir konu hakkında bir kimseyle görüşme biçiminde sunduğu program.

 • KURUMSAL TANITIM FİLMİ

  Kurum ya da ürünün tanınılabilirliğini arttırmak, uluslararası alanlarda prezentasyon çalışmalarını genişletmek ve detaylı bir şekilde açıklanmasını sağlamak.

 • REKLAM

  Bir hizmetin genel yayın araçlarında tarif edilerek geniş halk kitlelerine duyurulması.

 • KURUMSAL DANIŞMANLIK

  Kurumun çalışma süreçleriyle örtüşecek teknolojik altyapı ve bilgi teknolojileri gereksinimlerinin saptanması ve uygun çözümlerin tanımlanması

 • SOSYAL MEDYA DANIŞMANLIĞI

  Oluşturulacak strateji ile önce markanızın konumlanmasını sağlar, daha sonra da edinilen bu konumun korunması ve yükseltilmesi için çaba gösterir.

 • PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI

  Artan rekabet ve müşteri talepleri sonucunda satış stratejilerini daha etkin kılmak.

 • SOSYAL SORUMLULUK DANIŞMANLIĞI

  Kamuoyuna karşı tutumlar konusunda kurumu bilinçlendirmek ve çözüm stratejileri oluşturmak.

 • LİDERLİK DANIŞMANLIĞI

  Topluma yarar sağlayan değişimi yönetmek için, sorumluluğu; sezgi, zekâ ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiler hazırlamak

 • KAMERA ÖNÜ EĞİTİMİ

  Kamera önüyle ilgili geçen tüm süreçle ilgili rehberlik etmek, ihtiyaç duyulan sektörel ve teknik bilgileri kazandırmak

© 2017 FS Medya
Site Creation & Technology by 2nReklam