DANIŞMANLIK

 • KURUMSAL DANIŞMANLIK

  Kurumun çalışma süreçleriyle örtüşecek teknolojik altyapı ve bilgi teknolojileri gereksinimlerinin saptanması ve uygun çözümlerin tanımlanması

 • SOSYAL MEDYA DANIŞMANLIĞI

  Oluşturulacak strateji ile önce markanızın konumlanmasını sağlar, daha sonra da edinilen bu konumun korunması ve yükseltilmesi için çaba gösterir.

 • PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI

  Artan rekabet ve müşteri talepleri sonucunda satış stratejilerini daha etkin kılmak.

 • SOSYAL SORUMLULUK DANIŞMANLIĞI

  Kamuoyuna karşı tutumlar konusunda kurumu bilinçlendirmek ve çözüm stratejileri oluşturmak.

 • LİDERLİK DANIŞMANLIĞI

  Topluma yarar sağlayan değişimi yönetmek için, sorumluluğu; sezgi, zekâ ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiler hazırlamak

 • KAMERA ÖNÜ EĞİTİMİ

  Kamera önüyle ilgili geçen tüm süreçle ilgili rehberlik etmek, ihtiyaç duyulan sektörel ve teknik bilgileri kazandırmak

© 2017 FS Medya
Site Creation & Technology by 2nReklam